Alt formår jeg i Jesus, der giver mig kraft (Fil 4,13), for Jesus er min hyrde, jeg
kommer ikke til at lide nød. (Sl 23)

Jesu ord er som en lygte for min fod og et lys på min sti. (Sl 119,105)

Herren er min hjælper, jeg skal ikke frygte, hvad kan et menneske gøre mig?
(Heb 13,6)