Da Jesus blev korsfæstet, tog Han (af kærlighed til mig) alle mine sygdomme og lidelser med i døden. Jesus blev såret, for at jeg kunne blive helbredt!
(Es 53,4)

Jesus tilgiver mig al min skyld, Han helbreder alle mine sygdomme. (Sl 103,3)

Jesus læger mig, når mit hjerte er knust, og Han forbinder mine sår.
Jesus bringer mig på fode, når jeg er hjælpeløs. (Sl 147,3+6)

Jeg har ærefrygt for Guds navn, derfor skal retfærdighedens sol stråle frem, under dens vinger får jeg helbredelse. Jeg skal komme ud og springe omkring som fedekalve.
(Mal 3,20)