Når jeg beder, så skal der gives mig, når jeg søger, så skal jeg finde; når jeg
banker på, så skal der lukkes op for mig.
For enhver, som beder, får; og den, som søger, finder; og den, som banker
på, lukkes der op for.” (Matt 7,7-8)

Gud har ikke skabt mig til at være frygtsom - nej, Han har skabt mig og fyldt
mig med kraft, kærlighed og besindighed. (2.Tim 1,7) Han elsker mig.

Alt formår jeg, når jeg har Jesus med mig, for Han vil give mig kraft. (Fil 4,13)