Vores bønneteam tilbyder forbøn for alle:

Har du en problemstilling, så send os et skriv, der kort beskriver, hvad du ønsker forbøn for,
dette på kirkens mailadresse: forboen@jkbh.dk
Jeres bønner vil blive lagt frem for Gud hver dag i en uge - i tro på Hans indgriben.

Eksempler på bønneemner kunne være:
Trosspørgsmål, helbred, økonomi, bolig, arbejde, relationer eller livskriser.

Vi har forbøn hver dag, tøv derfor ikke med at kontakte os :-)