Herren velsigne os og bevare os. Herren lade sit åsyn lyse over os og være os nådig.
Herren løfte sit ansigt mod os og give os fred.