Åbenbaringer af biblen

Åbenbaringer af bøger i det gamle testamente, giver os indblik i Guds plan, men de viser også Hans væsen.

Gud er den samme idag - som da Noa byggede arken
Jobs bog
Mikas bog
De 2 skabelsesberetninger
De ti bud
Fortællingen om Abraham
Ismael og Isak
Joels bog
Hoseas bog
Malakias bog
Ruths bog